OGŁOSZENIE – sprawa spadkowa

Dom Pomocy Społecznej
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego,
Bielawki 47, 83-130 Pelplin

poszukuje spadkobierców n/w zmarłej mieszkanki

Pani Renaty Holzer
ur. 02.07.1961 r. w Gdyni
c. Hermana i Elżbiety z domu Szreder

         Powyższy depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony
spadkobiercom zmarłej po przedłożeniu przez nich prawomocnego
postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia prawa do spadku.
Niepodjęcie depozytu przez spadkobiercę w terminie 3 lat od daty
spowoduje, że depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa
zgodnie z Ustawą z dn. 18.10.2006 r. /Dz. U. Nr 208 poz. 1537 z dnia 21.11.2006 r. /.
O likwidacji niepodjętego depozytu.

                                                                                                              DYREKTOR DOMU

                                                                                                    s. mgr Katarzyna Piotrkowska