OPIS ZADANIA P.N. MONTAŻ INSTALACJI SOLARNEJ

OPIS ZADANIA P.N. MONTAŻ INSTALACJI SOLARNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI W BIELAWKACH.

Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach informuje,iż zakończono realizację zadania pn. Montaż instalacji solarnej w budynku mieszkalnym Domu Pomocy Społecznej dla dzieci w Bielawkach. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 8.780,00 zł zgodnie z umową nr WFOŚ/D/485/207/2012 zawartą dn. 19.06.2012r .
Przedmiotem zadania był zakup i montaż pakietu solarnego o powierzchni 6m?. W skład pakietu wchodzą:
? kolektory słoneczne ? 3 szt.,
? podgrzewacz solarny z dwoma wymiennikami ciepła, dolnym solarnym i górnym kotłowym,
? pompa solarna zamontowana na powrocie,
? zabezpieczenie złady,
? regulator,
? zawór zwrotny zintegrowany z zaworem zwrotnym i termometrem.
Montaż dokonany został zgodnie z wytycznymi producenta.
Celem zadania była instalacja wytwarzania ciepłej wody użytkowej dla potrzeb mieszkańców budynku mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach.
W celu wykorzystania energii słonecznej na południowym dachu budynku usytuowanym pod kątem 45 stopni, zamontowano kolektory słoneczne doprowadzające energię do przygotowania ciepłej wody. Przyjmuje się, że ilość uzyskanej energii wyniesie 10,8GJ/rok. Energia jest magazynowana
w zbiorniku wody o pojemności 400l sytuowanym w pomieszczeniu kotłowni.
System jest wspomagany przez kocioł gazowy. Przyjmuje się, że instalacja zapewni 50% energii niezbędnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej, a zatem przyniesie rocznie zmniejszenie zużycia gazu w ilości 400m?/ rok w efekcie zmniejszy się emisja CO2 o 800kg/rok.

Przełożona Domu Zakonnego
Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek
Krzyża Chrystusowego w Bielawkach

s. Alicja Jadwiga Gacioch