Październik w Domu

Święta patronów rodzinek III i I rozpoczęły miesiąc październik. Rodzinka III obchodziła święto swojej patronki św. Tereski 1 października, zaś rodzinka I ma swojego opiekuna w Aniele Stróżu, którego święto przypada 2 października. Zwyczajem Domu jest by, każda uroczystość rozpoczynała się Mszą św. w kaplicy, gdzie wszyscy, jednoczą się we wspólnotowej modlitwie. Po Mszy św. mieszkańcy rodzinki świętują u siebie podejmując gości kawą, dobrym ciastem, śpiewem i tańcami. 16 października w Dniu Papieskim odbyło się czuwanie modlitewne w kaplicy. W godzinach przed południowych mieszkańcy spotkali się w kaplicy i z pomocą zespołu terapeutów modlono się o rychła beatyfikację Jana Pawła II.
Po południu w godzinach od 14.00 do 15.40 odbyło się czuwanie modlitewne dla pracowników Domu. 27 października 43 mieszkańców i opiekunowie obejrzeli w kinie film ,,Świadectwo?? poświęcony pontyfikatowi Jana Pawła II. Jan Paweł II ciągle żywy w naszej pamięci, tak samo wzrusza i zachwyca. 29 października dziewczęta zostały zaproszone do DPS w Rudnie na bal jesienny, w którym uczestniczyła 23 osobowa grupa. 30 października grupa mieszkańców pod opieką terapeutów odwiedziła cmentarz w Nowej Cerkwi, by uporządkować groby swoich koleżanek. W ciągu całego miesiąca mieszkańcy uczestniczyli codziennie w modlitwie różańcowej. Miesiąc dość zróżnicowany pod względem imprez. Codzienna praca, nauka, modlitwa i zabawa. Wszystko co potrzebne jest do prawidłowego funkcjonowania i zachowania właściwej równowagi.