PODPISANIE UMOWY NA WYKONANIE REMONTU BUDYNKU GŁÓWNEGO MIESZKALNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BIELAWKACH

Dnia 08.05.2024 roku Przełożona Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach s. Katarzyna Piotrkowska
podpisała umowę z Grzegorzem Piątkiem i Patrycjuszem Szachtą Właścicielami Firmy ,, POLBUD” z Zblewa na realizację zadania
pn. ,,Remont budynku głównego mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach. ”

Na realizację zadania podpisano umowę o dofinansowanie robót budowlanych
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 502 780,00 zł