POŚWIĘCENIE KAPLICZKI
Zdjęcia do obejrzenia w fotogalerii

20 października br./niedziela/, była bardzo ważnym dniem w naszym Domu. Po raz pierwszy został zaproszony Ks.Biskup Wiesł‚aw Śšmigiel z Diecezji Pelplińskiej. Ks.Biskup przewodniczył‚ Liturgii sprawowanej w kaplicy o godz.11.00, koncelebrowali ją… Ks.Infuł‚at Stanisł‚aw Grunt i Ks.Janusz Chył‚a z WSD w Pelplinie, obecny był również Ks.Proboszcz Stanisław Borzyszkowski. Po Eucharystii wszyscy w procesji przeszli przed bramę wjazdową, gdzie nastąpiło poświęcenie kapliczki Matki Bożej Bolesnej przez Ks.Biskupa. Po uroczystości Goście zostali podjęci obiadem. Kolejnym punktem była wizyta w domu, który zamieszkuje Rodzinka im. Jana Pawła II, obchodząca w tym dniu święto swojego patrona, /przypadające 22 października/. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i taneczne. Ks.Biskup udzielił błogosławieństwa wszystkim obecnym w domu Jana Pawła II. Po zwiedzeniu Integracyjnego ośrodka Kultury zakończył wizytę w naszym Domu.