Pożegnanie Siostry Marioli Bieńczak

16 lutego 2015r. zmarła Siostra Mariola Bieńczak.
Pogrzeb odbył się w dniu 19 lutego o godz.11. w Kościele w Nowej Cerkwi.
Siostra Mariola Bieńczak przeżyła w Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego 54 lata. Zapamiętamy Ją, jako osobę bardzo rozmodloną, oddaną swojej pracy, kochającą dzieci, troskliwą. Ostatnie lata chorowała, znosząc z pokorą swoje cierpienie. Mamy nadzieję, że cieszy się wiecznym szczęście w Domu Ojca.