PRYMICJE w Kaplicy Domu

W tym roku mszę prymicyjną w naszej kaplicy sprawowało ośmiu neoprezbiterów, czyli duchownych, którzy niedawno przyjęli święcenia kapłańskie. Udzielili błogosławieństwa uczestniczącym we mszy. 

„Błogosławieństwo Boga wszechmogącego niech zstąpi na ciebie (was) i pozostanie na zawsze.
 W imię Ojca + i Syna, i Ducha Świętego. Amen.”

Większość z nich odwiedzała naszych mieszkańców w czasie nauki w Wyższym Seminarium Duchownym
w Pelplinie i prowadzili sobotnie katechezy. 

Składamy więc wam nasze życzenia. By wasze dzieło dało owoce.
Niech świat przez wasze ręce się zmienia.I bądźcie światłem w ciemności nocy.