PRYMICJE

W środę 11 czerwca br. o godz.11.00 w naszej kaplicy, była sprawowana Msza prymicyjna przez siedmiu neoprezbiterów z Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, którzy przyjęli święcenia kapłańskie z rąk biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny w dniu 31 maja w bazylice katedralnej w Pelplinie. Prymicja to zazwyczaj pierwsza msza po święceniach kapłańskich dokonanych przez biskupa. w mszy uczestniczyli podopieczni i pracownicy. Podczas mszy neoprezbiterzy udzielili zebranym uroczystego błogosławieństwa, poprzez nakładanie rąk na głowę. Po mszy podopieczni podziękowali młodym księżom za częstą obecność w naszym domu. Życzymy im wytrwałości na kapłańskiej drodze i powtarzamy za biskupem pelplińskim Ryszardem Kasyną – "kto nie stanie się sługą pustyni, kustoszem wiecznej lampki, człowiekiem modlitwy, ten niczego nie zrozumie i pozostanie atrapą kapłaństwa". …