Przedstawienie cyrkowe-CYRK PANDA
Zdjęcia do obejrzenia w fotogalerii

3 września br. w Integracyjnym Oś›rodku Kultury, po raz kolejny odbył‚o się™ przedstawienie €žcyrkowe z udział‚em podopiecznych i terapeutów Domu Pomocy Społ‚ecznej w Bielawkach. Jednak w porównaniu z zeszł‚orocznym widowiskiem, to miał‚o jedynie wspólny temat, został‚o bowiem napisane i wyreżyserowane na nowo, w nieco odmienionej i bardziej spójnej koncepcji oraz z nowymi postaciami. Cyrk Bielawiaczek zmienił‚ nazwę na Panda, zaś› jego program był‚ bogatszy i okraszony wię™kszą… porcją… humoru oraz perfekcyjnie dobraną… muzyką…. Jak zwykle wspaniale zaprezentował‚y się™ dzieci w rolach zwierzą…t, magika, linoskoczka i innych artystów areny. Jakżeby inaczej. Przecież to one czerpią najwię™cej radoś›ci z występów. Poza nimi, na uwagę zasł‚uguje też brawurowy pokaz umiejętnoś›ci terapeutów zajęciowych, którzy, prócz przygotowania cał‚ego spektaklu w zakresie kostiumów, choreografii i przede wszystkim, pracy z dziećmi,wcielili się w role konferansjera, niesamowitych klaunów i nowej postaci mał‚pki, która co chwila rozbawiła widzów. Całość‡ zakoń„czył‚ pokaz baniek mydlanych z aktywnym udział‚em najmł‚odszej cz궛ci widowni. Brawa i szczery ś›miech publicznoś›ci spowodował‚y, że przedstawienie był‚o powtórzone 19 wrześ›nia o godz. 10.30, jak zwykle w IOK.