PSYCHOLOG DOMU

Partnerskie relacje i wspólna praca na sukces- Anna Gagucka psycholog Domu.

Wspólna praca na sukces- to klucz do pomyślnych relacji interpersonalnych i zadowalających efektów terapeutycznych, co należy przez to rozumieć. Myślę, że wspólne angażowanie się w tworzenie więzi jest dobrym początkiem budowania dobrego programu terapii. Partnerskie relacje i stawianie wymagań jest formą ,którą jako psycholog stosuje w pracy z mieszkankami.Taka forma pracy w połączeniu z tradycyjnymi programami terapeutycznymi , takimi jak terapia behawioralna, behawioralno- poznawcza oraz terapia Knilla , dają zadowalające efekty . Tworzą złożoną całość i bardzo dobrze korelują z ogólnymi założeniami indywidualnego programu pracy psychoterapeutycznej.
Obcowanie z mieszkankami naszego Domu pozwala dostrzec zupełnie inną perspektywę zapatrywania na problem niepełnosprawności szeroko rozumianej. Wiele zachowań mieszkanek jest nacechowanych potrzebą kontaktu i bliskości społecznej. Silna potrzeba realizowania się w aspekcie artystycznym dla każdego człowieka jest jedną z form autoprezentacji i samorealizacji w rozumieniu ogólnorozwojowym. Osoby niepełnosprawne mają taką sama jak każdy z nas silnie rozbudowaną taka właśnie potrzebą. Zaspokajanie potrzeb kulturalno- artystycznych u osób niepełnosprawnych wygląda w podobny sposób jak u osób sprawnych – jest rodzajem samorealizacji, elementem uspołeczniania i rozwoju emocjonalnego. Terapia psychologiczna ukierunkowuje rozwój potrzeb społecznych i emocjonalnych.
Praca z osobami niepełnosprawnymi to wielka próba charakterów, to ciągla walka z samym sobą, ciągłe zaskoczenia i nieoczekiwane działania-, ale zawsze dające sporo pozytywnej energii i ogromną dawkę radości.