Pytania do przetargu na budowę Integracyjnego Ośrodka Kultury w Bielawkach-ciąg dalszy

Pytanie 68 :
W nawiązaniu do odp. nr 2 pkt a) z dnia 03.02.2010 r, cyt: ?(?) Wykonawca powinien złożyć dokumenty, które są wymienione w punkcie 2.2. STWiORIT?, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie poniższej wątpliwości:
– czy do oferty należy załączyć wykaz wykonanych minimum 2 systemów Autronica o liczbie czujek 100 (zgodnie z pkt 2.2 STWiORIT) ?
Jeżeli tak, to czy Zamawiający dopuszcza wykonanie 2 systemów sygnalizacji pożaru innych niż Autronika o liczbie czujek 100 ?

Odpowiedź 68 z dnia 18 luty 2010 r.

Tak do oferty należy załączyć wykaz wykonanych minimum 2 systemów sygnalizacji pożaru Autronica o liczbie czujek 100. Zamawiający dopuszcza wykonanie 2 systemów sygnalizacji pożaru innych niż Autronika o liczbie czujek 100.