Pytania do przetargu na budowę Integracyjnego Ośrodka Kultury w Bielawkach-ciąg dalszy

Pytanie 48
?Zgodnie z opisem konstrukcji pkt. 4.4 cyt. ?Należy zwrócić uwagę na grunt w otworze nr 1 i 4, gdzie stwierdzono nasyp niekontrolowany. Autor badań geotechnicznych nie dopuszcza posadowienia na takim gruncie i należy go wymienić na podsypkę piaskowo-żwirową zagęszczoną do stanu ID>=0.5 Brak powyższych prac w przedmiarze robót a na obecnym etapie trudno przewidzieć zakres robót. Czy w przypadku wystąpienia konieczności wykonania w/w prac rozliczone one będą powykonawczo??Odpowiedź 48 z dnia 16.02.2010 r.
Nie. Proszę skalkulować wymianę wg własnych doświadczeń i uwzględnić w cenie.

Pytanie 49
?W poz. 134 przedmiaru brak okna O6 szt.1?Odpowiedź 49 z dnia 16.02.2010 r.
Przyjąć jak w projekcie.Pytanie 50
?W poz. 137 przedmiaru brak parapetu wew. okna O4c szt. 1 ; dł. 0,77 m?
Odpowiedź 50 z dnia 16.02.2010 r.
Przyjąć jak w projekcie.
Pytanie 51
?W przedmiarach nie policzono a w projekcie nie opisano sposobu wykończenia dolnej krawędzi naświetli wewnętrznych (wykończenie tynkiem, parapety wewnętrzne itp.)?Odpowiedź 51 z dnia 16.02.2010 r.
Przyjąć tynk.Pytanie 52
?Skrzydła drzwiowe dla osób niepełnosprawnych wymagana szer. 100 cm
D3 szt.2 D6 szt. 1?Odpowiedź 52 z dnia 16.02.2010 r.
Przyjąć jak w projekcie. Szerokość przejścia 90cm.Pytanie 53
?W poz. 140 policzono niewłaściwe ilości skrzydeł drzwiowych D2 jest 1szt winno być 2 szt, D3 jest 19szt winno być 10szt, D4 jest 4szt winno być 14szt?Odpowiedź 53 z dnia 16.02.2010 r.
Przyjąć jak w projekcie.

Pytanie 54
W poz. 139 policzono niewłaściwe ilości ościeżnic drzwiowych D2 jest 1szt winno być 2 szt, D3 jest 19szt winno być 10szt, D4 jest 4szt winno być 14szt?

Odpowiedź 54 z dnia 16.02.2010 r.
Przyjąć jak w projekcie.

Pytanie 55
?Czy można zastosować do wyceny drzwi przesuwne drewniane D6 zamiast zaprojektowanych stalowych, lub stalowe otwierane??

Odpowiedź 55 z dnia 16.02.2010 r.
Przyjąć drewniane rozwierane prawe.

Pytanie 56
?W poz. 13 policzono za mało płyty fundamentowej żelbetowej Zgodnie z projektem powinno być.
40,05×15,45=618,77 m2 x 0,3 = 185,63 m3
0,3x(0,3+0,56)2=0,123 m2 x 113,46 =13,95 m3
(0,35+0,895)2*0,6=0,373 m2 x 7,73 = 2,88 m3
Razem 202,48 m3?Odpowiedź 56 z dnia 16.02.2010 r.
Przyjąć jak w projekcie.

Pytanie 57
?Poz. 114 ? z jakiego materiału przyjąć parapety zewnętrzne?. Projekt aluminiowe białe, przedmiar blacha ocynkowana biała.?

Odpowiedź 57 z dnia 16.02.2010 r
Przyjąć jak w projekcie aluminiowe lakierowane.Pytanie 58
?W poz. 111 , 112 , 113 policzono obróbki blacharskie z blachy tytanowo ?cynkowej, zgodnie z opisem w PT. obróbki należy wykonać z blachy powlekanej. Co przyjąć do wyceny??Odpowiedź 58 z dnia 16.02.2010 r.
Przyjąć jak w projekcie blacha stalowa ocynkowana powlekana.

Pytanie 59
?Jaki zastosować rodzaj wyprawy elewacyjnej? (mineralna, akrylowa, silikatowa itp., barwiona w masie,czy malowana??Odpowiedź 59 z dnia 16.02.2010 r.
Przyjąć jak w projekcie punkt 4.13 opisuPytanie 60
?Zgodnie z zapisem na str 4 SIWZ cytat: ?szczegółowy zakres robót do wykonania zawiera dokumentacja projektowa???, zgodnie z rozdziałem XII ? wartość robót wyliczona metodą
uproszczoną w oparciu o załączoną do niniejszego pisma dokumentację projektową ?.? . Czy w przypadku stwierdzenia różnic i elementów nie uwzględnionych w przedmiarze robót, można zmienić ilości robót do wykonania i zmiana ilości lub podstaw wyceny w stosunku do załączonego na stronie internetowej przedmiaru robót nie spowoduje odrzucenia oferty?.?Odpowiedź 60 z dnia 16.02.2010 r.
Przyjąć ilość robót jak w projekcie. Zmiana nie spowoduje odrzucenia oferty.

Pytanie 61
?W poz. 122 policzono przez analogię wykonanie ścianek działowych z płyt FERMACEL jako okładzinę połaci dachowej z płyt gk. Czy można zmienić podstawę wyceny na właściwą??

Odpowiedź 61 z dnia 16.02.2010 r.
Przyjąć jak w projekcie pkt 3.3- więźba dachowaPytanie 62
?W projekcie brak rysunków szczegółowych na wykonanie zbrojenia w płytach balkonowych.?Odpowiedź 62 z dnia 16.02.2010 r.
Zawarte na rysunku PK-3- projektu konstrukcyjnego.
Pytanie 63
?Czy wyposażenie w meble widoczne na rzutach objęte jest zamówieniem??Odpowiedź 63 z dnia 16.02.2010 r.
Nie.
Pytanie 64

?W przedmiarach nie policzono :
a) drabinek przeciwśniegowych.
b) desek okapowych
c) folii polietylowej gr. 0,7 mm w posadzkach na gruncie
d) Dylatacji ze styropianu gr. 10 mm przy ścianach
e) profili aluminiowych na połączeniu różnych rodzajów posadzek
f) Wykonania konstrukcji żelbetowej balkonów
g) Obudowy słupów zgodnie z rys. szczegółowym AW 18 w ilości 4 szt
h) Balustrad balkonowych
i) Pochwytów drewnianych (oddzielne na klatkach schodowych i na podjeździe)?Odpowiedź 64 z dnia 16.02.2010 r.
Przyjąć jak w projekciePytanie 65
?Czy drzwi balkonowe OB1 i OB2 można przyjąć do wyceny jako aluminiowe zamiast drewnianych wynikających z projektu??Odpowiedź 65 z dnia 16.02.2010 r.
Przyjąć jak w projekciePytanie 66
?Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy powyższe roboty uwzględnić w wycenie, podanie ich ilości i określić gdzie je uwzględnić w kosztorysie.?Odpowiedź 66 z dnia 16.02.2010 r.
Roboty nie uwzględnione w przedmiarze proszę uwzględnić jako oddzielny element uwzględniony w cenie ryczałtowej.Pytanie 67
W nawiązaniu do udzielonych przez Was odpowiedzi na pytania dot. przetargu na realizację w/w zadania zwracamy się z prośbą o ponowne zamieszczenie na stronie internetowej poniższych rysunków, ponieważ występuje problem z ich otwarciem:
– schody zewnętrzne w osi G
– konstrukcja parteru
– schemat chodnikówOdpowiedz 67 z dnia 16.02.2010 r.
Dom Zakonny zamieszcza ponownie rysunki:

Schody zewnętrzne w osi G: ">>Kliknij tutaj<<"

Konstrukcja parteru ">>Kliknij tutaj<<"

Schemat chodników ">>Kliknij tutaj<<"