Pytania do przetargu p.poż

Pytanie 2. Uprzejmie proszę o wyjaśnienie otóż w ogłoszeniu stoi:

"- budowa dróg wewnętrznych oraz miejsc postojowych ( UWAGA !!! wyłącza się z niniejszego przetargu ujęte w projekcie chodniki i opaskę wokół budynku Integracyjnego Ośrodka Kultury w Bielawkach)."

Bardzo proszę o wyszczególnienie, które pozycje lub kosztorysy inwestorskie należy wyłączyć z oferty.

Dysponuję poniższym zestawem kosztorysów:

1. Przedmiar osrodek zamienny1.pdf

2. Przedmiar plac ppoz.pdf

3. Ogrodzzenie slepy.pdf

4. DOMZAK ~1.pdf

5. zbiornik ppoz slepy.pdf

Ad 2

W wycenie należy ominąć chodniki i opaskę wokół budynku na rysunku nr D.1 w projekcie wykonawczym drogi dz. nr. 33/18 oznaczone kolorem żółtym.