Sługa Boża Wincenta od Męki Pańskiej Jadwiga Jaroszewska

Dzielimy naszą wielką radość.
18.03.2014r.Ojciec św. Franciszek podpisał dekret o heroiczności cnót
naszej Matki Założycielki Sługi Bożej Wincenty od Męki Pańskiej Jadwigi Jaroszewskiej.
Do beatyfikacji potrzebny jest jeszcze cud.
Zachęcamy do modlitwy za przyczyną Matki Wincenty.
Matka Wincenta mówi :
,,Miłość krzyża i duch przebaczenia, to tylko świat dzisiejszy odkupić zdoła.’’

Modlitwa o beatyfikacjęSługi Bożej Wincenty od Męki Pańskiej Jadwigi Jaroszewskiej

Wszechmogący, wieczny Boże,

Tyś dał Kościołowi i światu Twoją służebnicę Wincentę,
która całym swym życiem pragnęła zadośćuczynić Twojej Sprawiedliwości,
służąc z bezgraniczną miłością najbardziej nieszczęśliwym,
wzgardzonym i opuszczonym.
Błagamy Cię, aby Kościół dla większej chwały Twojej
i dla naszego dobra zaliczył ją do grona swoich świętych.
Boże, źródło wszelkiej świętości,
udziel nam za wstawiennictwem Twojej służebnicy Wincenty
łaski….., o którą pokornie prosimy.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.