SPOTKANIA BOŻONARODZENIOWE

21 grudnia odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe dla pracowników Domu. Pokazano Jasełka w obsadzie integracyjnej. Role grane były przez mieszkańców Domu i dzieci z Bielawek. Tak przedstawiane Jasełka stały się tradycją Domu, ponieważ zapoczątkowano je ponad 40 lat temu. Po obejrzeniu Jasełek Dyrektor Domu s. Alicja złożyła zebranym życzenia świąteczne, podkreśliła trud i ofiarność w wykonywaniu pracy na każdym odcinku. Dalej jak polski obyczaj każe, dzielono się opłatkiem i jak zawsze w takich chwilach wszystko staje się nieważne. Jest życzliwość, zrozumienie, zwyczajne rodzinne ciepło a nawet i łzy wzruszenia. Jak zawsze śpiewano nasze piękne kolędy, spotkanie zakończyło się wspólna modlitwą w kaplicy, gdzie odmówiono Koronkę do Miłosierdzia Bożego. 28 grudnia już po raz kolejny mieszkańcy Domu spotkali się na wspólnym śpiewaniu kolęd z mieszkańcami Bielawek i rodzinami pracowników Domu. Obejrzano również Jasełka. Dzieci grające w przedstawieniu otrzymały, w podziękowaniu paczki od s. Alicji. Wśród zgromadzonych panował duch świąt Bożego Narodzenia.
29 grudnia pracownicy spotkali się ponownie w kaplicy Domu, na wspólnym czuwaniu modlitewnym, dziękczynno ? wynagradzającym, które trwało 2 godziny, począwszy od godziny 14.00. Wspólna modlitwa jest stosownym momentem do dziękczynienia i wybłagania potrzebnych łask i do ufnego powierzenia siebie i wspólnoty, w której żyjemy, swoich rodzin Bogu.