SPOTKANIE OPŁATKOWE DLA PRACOWNIKÓW DOMU

W dniu 20 grudnia br. pracownicy Domu zebrali się w sali widowiskowej IOK, by podzielić się wigilijnym opłatkiem. Zwyczajem stało się, że każdemu takiemu spotkaniu towarzyszy premierowy pokaz Jasełek przygotowany przez Integracyjną Grupę Teatralną składającą się z naszych dzieci oraz dzieci młodzieży z Bielawek, Rożentala i Rombarku. Jasełka wprowadzają nas zawsze w świąteczny wigilijny nastrój.
Po Jasełkach dzieci złożyły świąteczne życzenia S. Alicji i S. Michaeli. Pracownicy po wysłuchaniu życzeń Dyrektora Domu s.Alicji Gacioch podzielili się opłatkiem, złożyli sobie wzajemnie życzenia i zasiedli do stołów, by spędzić przy kawie miłe przedświąteczne chwile w swoim towarzystwie.