Spotkanie opłatkowe dla pracowników Domu

20 grudnia,jak co roku pracownicy zebrali się w sali gimnastycznej, by podzielić się opłatkiem i złożyć sobie wzajemnie życzenia świąteczne. Spotkaniu jak zawsze przewodniczyła S. Alicja Dyrektor Domu, towarzyszyła jej S. Ksawera i Ks. Proboszcz Stanisław Borzyszkowski. Zostały pokazane Jasełka w obsadzie integracyjnej, śpiewano kolędy. Spotkanie zakończyło się w kaplicy odmówieniem Koronki do Miłosierdzia Bożego.