Spotkanie opłatkowe dla pracowników Domu

W dniu 22 grudnia br. pracownicy Domu zebrali się w sali widowiskowej IOK, by podzielić się wigilijnym opłatkiem. Zwyczajem stało się, że każdemu takiemu spotkaniu towarzyszy premierowy pokaz Jasełek przygotowany przez Integracyjną Grupę Teatralną składającą się z naszych podopiecznych oraz dzieci i młodzieży z Bielawek i okolic. Jasełka wprowadzają nas zawsze w świąteczny wigilijny nastrój.
Po Jasełkach dzieci złożyły świąteczne życzenia S. Alicji i S. Michaeli. Pracownicy po wysłuchaniu życzeń Dyrektora Domu s.Alicji Gacioch podzielili się opłatkiem, złożyli sobie wzajemnie życzenia i zasiedli do stołów, by zatrzymać się na chwilę przy kawie w ferworze przedświątecznych przygotowań. Spotkanie zakończyło się odmówieniem Koronki do Bożego Miłosierdzia.