Spotkanie podopiecznych z Matką Generalną S.Marią

W dniu 8 grudnia w naszym nowym Ośrodku Kultury, odbyło się spotkanie podopiecznych z S.Marią Matka Generalną Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek. Matka Maria przebywając z kilkudniową wizytą w naszym Domu, zawsze z dużą przyjemnością spotyka się z naszymi podopiecznymi, którzy również lubią te spotkania. Nasze dzieci prezentowali swoje umiejętności, złożyli świąteczne życzenia, a na pamiątkę wręczyli prace wykonane przez siebie. Na zakończenie wszyscy trzymając się za ręce przekazali sobie promyk miłości.