Spotkanie z Policjantem

Dużo mówi się o zagrożeniach płynących z niewłaściwego korzystania z internetu,
więc, by wyostrzyć ten temat i pokazać mieszkańcom, że można zrobić krzywdę sobie
i innym użytkownikom czerpiącym wiedzę w tym  miejscu, zorganizowano spotkanie
w domu z funkcjonariuszami z Komisariatu Policji w Pelplinie.
W spotkaniu uczestniczyli wszyscy mieszkańcy, którzy mają dostęp do internetu i pracownicy domu.
Policjanci wyczerpująco i w przystępny sposób wyjaśnili wszystkie niebezpieczeństwa.
Obecność policjantów w mundurach miała zadziałać na wyobraźnię,
że nikt nie jest bezkarny i że każdy z nas, również może podlegać karze, nie stosując się
do właściwych zasad, obowiązujących w poruszaniu się w sieci internetowej.

Bardzo dziękujemy za wizytę i mamy nadzieję, że będziemy spotykać się tylko w przyjemnych sytuacjach.