Sprostowanie do przetargu na budowę Integracyjnego Ośrodka Kultury w Bielawkach

Prośba o sprostowanie: Informuję, iż na stronie internetowej zostały błędnie umieszczone odpowiedzi z dnia 10.02.2010r.

Umieszczono je w zakładce 03-02-2010 – Pytania – Budowa Integracyjnego Ośrodka Kultury w Bielawkach, w której rzeczywiście w dniu 03-02-2010r umieszczono odpowiedzi na wcześniej zadane inne pytania. W tytule tej zakładki nie ma informacji o załączeniu kolejnych odpowiedzi. Może wprowadzić to w błąd Oferentów, którzy śledząc na bieżąco pojawiające się informacje, nie będą wracać do wcześniej przeczytanych odpowiedzi, a więc mogą nie otworzyć tej zakładki i nie uwzględnią tych odpowiedzi w swojej ofercie. Oferty wtedy będą nieporównywalne.

Prosimy o załączenie sprostowania na Waszej stronie.

Odpowiedź:

Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach, uprzejmie dziękuje za udzielenie uwagi wyjaśniamy, iż data 03.02.2010 r. nie jest datą odpowiedzi na pytanie tylko datą otwarcia zakładki. Chcieliśmy, aby wszystkie pytania dla ułatwienia Oferentom były zawarte w jednej zakładce. Od chwili obecnej będziemy otwierać odrębne zakładki dla udzielanych odpowiedzi na pytania. Oferentów prosimy o ponowne przeanalizowanie zakładki z dnia 03 lutego 2010 roku. Uprzejmie przepraszamy za utrudnienia.