Św.Józef-opiekun,patron Rodzinki V

19 marca rodzinka piąta obchodziła święto patrona, opiekuna św. Józefa. Mieszkanki tej rodzinki i pozostali mieszkańcy uczestniczyli we Mszy św., po popołudniu dziewczęta z tej rodzinki niosły krzyż i świece w czasie nabożeństwa Drogi Krzyżowej w kaplicy. W ciągu dnia oczywiście świętowano przy tradycyjnym wielkim rodzinnym torcie i innych słodyczach. Nasi mieszkańcy mają wielkie serca i okazują swoje przywiązanie szczególnie przy takich okazjach, zapraszając do siebie osoby, które darzą zaufaniem i przywiązaniem.