Święta Rodzinkowe

W minionym czasie święta swoich patronów opiekuńczych obchodziły Rodzinka VI im. Sługi Bożej Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej założycielki Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego i Rodzinka I, im. Aniołów Stróżów. W Rodzince VI opiekunem prowadzącym jest S. Chryzostoma, zaś w Rodzince I, S. Michaela, która również obchodziła swoje imieniny. Obie Siostry Benedyktynki Samarytanki szczególną troską otaczają swoich podopiecznych, dbają również o opiekunów świeckich pracujących w rodzinkach. Wszyscy razem pracując, uzupełniają się, co korzystnie wpływa na mieszkańców Rodzinki, gdzie jest zrozumienie, tolerancja i rodzinna ciepła atmosfera. Święta rodzinkowe podkreślają ten domowy charakter, kiedy można zaprosić gości i przyjąć ich tak jak każe stara polska tradycja, a który również zapoczątkowała Założycielka Matka Wincenta Jaroszewska.