ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI-Kolęda w Domu

Hej kolęda, kolęda…w Święto Trzech Króli, odwiedza się parafian chodząc z kolędą, po odwiedzinach, specjalnie do tego celu poświęconą kredą, pisze się na drzwiach litery K+M+B (od imion mędrców: Kacper, Melchior i Baltazar).W naszym Domu już od lat, jest to również dzień kolędowania. Ks. Stanisław Borzyszkowski rano o godzinie 8.00 sprawował Mszę św. w kaplicy Domu dla mieszkańców, zaś w podzinach po południowych, wspólną modlitwą w kaplicy rozpoczęła się kolęda. Ks.Stanisław Borzyszkowski idąc w orszaku przy śpiewie kolęd odwiedził i poświęcił, wszystkie pomieszczenia zamieszkałe i pracownicze na terenie całego kompleksu budynków.