Tańcem przez świat-spotkanie w Moryniu

W dniu dzisiejszym uczestniczyliśmy w Spotkaniu Misyjnym ,,Tańcem przez świat”. Spotkanie miało miejsce w Moryniu, gdzie znajduje się Dom Pomocy Społecznej prowadzony również przez Siostry Benedyktynki Samarytanki. Tańcem przez świat ilustrowano różne kontynenty świata. Nasza grupa tanecznym krokiem przybyła z Brazylii, ilustrując w zabawny sposób przygodę w amazońskim buszu.W spotkaniu uczestniczyło 17 grup, każda prezentowała inny kontynent, Spotkanie miało charakter ewangelizacyjny i miało na celu przybliżenie działalności misyjnej Kościoła, ale pokazało również, że każdy może być misjonarzem w miejscu, w którym jest. Atmosfera spotkania wspaniała, gospodarze bardzo gościnni, zaproszono ciekawych specjalnych gości. Duża dawka humoru i radości.