Uroczystość poświęcenia Integracyjnego Ośrodka Kultury

W dniu 17 stycznia 2012r.odbyła się uroczystość poświęcenia Integracyjnego Ośrodka Kultury zbudowanego na terenie Domu. Uroczystość rozpoczęła Msza św. sprawowana przez Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Jana Bernarda Szlagę, w której uczestniczyli zaproszeni goście, mieszkańcy, pracownicy i przyjaciele Domu. Po Mszy św. wszyscy przeszli na teren Ośrodka, gdzie w obecności przedstawicieli władz wojewódzkich, samorządowych i kościelnych odbyło się symboliczne poświęcenie sali widowiskowej. Zostały wygłoszone słowa okolicznościowe przez przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Podkreślono, że istniejący już Ośrodek powinien przyczynić się do pogłębienia kontaktów integrujących różne środowiska i do jeszcze pełniejszego rozwoju podopiecznych zamieszkujących w naszym Domu. Po uroczystości Goście zostali podjęci obiadem. Po obiedzie wystąpiła grupa artystyczna w składzie integracyjnym z programem przygotowanym na podstawie Jasełek. Po kawie Goście rozjechali się do domów. Integracyjny Ośrodek Kultury został oddany do użytku pod koniec października i od tej pory odbywają się w nim regularne zajęcia dla podopiecznych, a w sali widowiskowej spotkania i uroczystości.