UWAGA !!! nastąpiła zmiana dotycząca przetargu nieograniczonego z dnia 08.05.2018r.!!!

Nastąpiła zmiana w załączonej dokumentacji projektowej  dotyczącej
przetargu nieograniczonego ogłoszonego  w dniu 08.05.2018r. na roboty budowlane
pn. : ?Przebudowa budynku zamieszkania zbiorowego ze zmianą sposobu użytkowania
na budynek usług terapeutyczno-rehabilitacyjno-edukacyjnych
dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach.?

 

W związku błędnym (niekompletnym) zamieszczeniem dokumentacji projektowej
Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach w dniu 10.05.2018r.
zamieszcza na nową poprawną dokumentację.

 

Za zaistniałą pomyłkę przepraszamy. 

Z poważaniem

Dyrektor Domu

                                                                                    Katarzyna Piotrkowska

Dokumentacja do pobrania

https://drive.google.com/file/d/1yS-avMnlqV_OEW30XdLNL2rcUMB2PFf0/view?usp=sharing