Uzupełnienie do przetargu na Budowę Integracyjnego Ośrodka Kultury

Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach, w związku z przypadkowym pominięciem umieszczenia przedmiaru robót sanitarnych zewnętrznych, uzupełnia dokumentacje przetargową o w/w przedmiar.

Za utrudnienia przepraszamy wszystkich Oferentów.

Przedmiar robót sanitarnych ">>Kliknij tutaj<<"

Załącznik – rysunki: ">>Kliknij tutaj<<"

Przedmiar – kanaliza: ">>Kliknij tutaj<<"

Przedmiar – wodociąg: ">>Kliknij tutaj<<"

Przedmiar – kanalizacja deszczowa: ">>Kliknij tutaj<<"