VI TCZEWSKI BAL ŚWIĘTYCH

Uczestniczyliśmy VI Tczewskim Balu Świętych w godzinach wieczornych. Specjalnym gościem byli Siewcy  Lednicy, zespół znany i ceniony w całej Polsce, Bal miał na celu podkreślenie prawdziwego sensu obchodzenia dnia Wszystkich Świętych, ukazanie świętości jako najważniejszego celu każdego chrześcijanina i patrzenia z nadzieją, że każdy może być święty.