VII Przegląd Twórczości Artystycznej w DPS Stanisławie

Dom Pomocy Społecznej w Stanisłąwiu zaprosił nas do udziału w VII Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej. W trakcie zajęć warsztatowych nasza grupa podopiecznych pod kierunkiem terapeutów wykonała łabędzia techniką origami modułowe, a także malowali odlewy z gipsu.
Dla uczestników przeglądu organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, między innymi : jazdę na koniu, malowanie akwarelami, zabawy integracyjne.
Na zakończenie Dyrektor Domu wręczył wszystkim uczestnikom pamiątkowe dyplomy i upominki.