WIZYTA DUSZPASTERSKA czyli Kolęda w Domu

Wizytę Duszpasterską, czyli Kolędę w tym roku w naszym Domu, również sprawował ks. Proboszcz Stanisław Borzyszkowski.
Kolędowanie jak zawsze rozpoczęła wspólna modlitwa w kaplicy.
Kolejno orszak kolędniczy odwiedził wszystkie rodzinki i pomieszczenia mieszkalne oraz zajęciowe.