WIZYTA DUSZPASTERSKA w DOMU

Jak co roku wizytę duszpasterską w naszym domu sprawował ks. Stanisław Borzyszkowski. W kolędowaniu w tym roku mogli aktywnie uczestniczyć mieszkańcy domu, co sprawiło wszystkim ogromną radość. Serdecznie dziękujemy. Czujemy się zaopiekowani i poleceni Bożej opiece.