Wmurowanie kamienia węgielnego pod budynek im.Jana Pawła II

DEUS CARITAS EST

Kamień Węgielny

Działo się Roku Pańskiego 2012, miesiąca piątego, dnia czternastego, w poniedziałek, o godz. 10.00 został poświęcony i wmurowany kamień węgielny pod budowę Budynku Mieszkalnego imienia Jana Pawła II dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Bielawkach, w gminie Pelplin, powiecie tczewskim, województwie pomorskim, diecezji pelplińskiej, parafii Nowa Cerkiew.
Projekt pobłogosławił Biskup Pelpliński prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga w Wielką środę 04.04.2012r.
Poświęcenie odbyło się w 20 dniu od śmierci naszego dobrego pasterza i ojca J.B. Szlagi. Uroczystego poświęcenia dokonał Czcigodny Ks. Kanonik Stanisław Borzyszkowski Proboszcz Parafii Nowa Cerkiew w obecności 13 sióstr na czele z Przełożoną i Dyrektorem DPS s. Alicją Jadwigą Gacioch ze wspólnoty Domu Zakonnego pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielawkach.

W uroczystości uczestniczył wykonawca projektu ? arch. inż. Zbigniew Myszko z Małżonką Danutą, dyrektor Przedsiębiorstwa ?S-Bud? S.A. Lucjan Jakubczak, główna księgowa mgr Beata Peplińska z pozostałymi pracownikami DPS oraz Podopieczni.


Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka./Jan Paweł II/


Inicjatorem projektu jest Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego, które od 1958 roku prowadzi Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Bielawkach (od roku 2007 koedukacyjny).

Całościową opieką i wychowaniem objętych jest 91 mieszkańców, w wieku od 6 do 62 lat, według systemu rodzinkowego wypracowanego przez Założycielkę Zgromadzenia Sługę Bożą Matkę Wincentę Jadwigę Jaroszewską.
.

?Jakże musimy wielbić Boga za to, co On nam dał.?/Matka Wincenta Jadwiga Jaroszewska/
.

Projekt architektoniczny został opracowany przez Zakład Projektowo?Inwestycyjny ?Projekt-Serwis? w Gdańsku. Wykonawcą jest Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane ?S-BUD? S.A.
Budowę rozpoczęto 10 kwietnia 2012 roku. Zakończenie zadania przewiduje się na 20 września 2012 roku.

ABY WE WSZYSTKIM BÓG BYŁ UWIELBIONY