WYCIECZKA DO WARSZAWY – 31.08.-O2.09

W dniach 31 sierpnia i 1 i 2 września odbyła się wycieczka do Warszawy, w której wzięło udział 20 mieszkańców i tyle samo opiekunów z s.Dyrektor Alicją Gacioch. Celem wycieczki było zwiedzenie stolicy, odwiedzenie sanktuarium w Niepokalanowie i modlitwa przy grobie Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej, której szczątki zostały złożone w kościele w Niegowie. Obok kościoła znajduje się klasztor formacyjny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego, którego założycielką jest sł.Boża Matka Wincenta. W stolicy zwiedzono Zamek Królewski, Łazienki, Stare Miasto i znajdujące się tam kościoły. Pałac Kultury, gdzie wjechano windą na 30 piętro na taras widokowy, Grób Nieznanego Żołnierza i Pomnik Powstańców. Niezatartym wspomnieniem będzie zetknięcie się z miejscem, gdzie przebywał Karol Wojtyłła zanim został papieżem w klasztorze na ulicy Wiślanej. Zapoznano się również z miejscami, gdzie znajdują się budynki użyteczności publicznej czyli ministerstwa, ambasady, belweder, budynek sejmu i pałac prymasowski. Weszliśmy też na dach Biblioteki Uniwersyteckiej, gdzie znajdują się piękne zielone ogrody i skąd rozpościera się widok na Most Świętokrzyski i na Warszawę. Czas płynął szybko na zwiedzaniu. Bogatsi o nowe wrażenia i zaopatrzeni w pamiątki, wróciliśmy do domu. Był to kolejny sprawdzian dla wszystkich. Próba swoich możliwości, niektórzy musieli pokonać swoje słabości i okazało się, Że jest to możliwe. Opiekunowie poznali lepiej swoich wychowanków, a podopieczni przekonali się, że zawsze mogą liczyć na ich pomoc i wsparcie. A nad wszystkimi czuwała s. Alicja.