Wydarzenia z okresu Świąt Bożego Narodzenia

Należy przypomnieć jeszcze kilka wydarzeń z ostatniego czasu. Dnia 9 grudnia 2008r by?a m?odzie? z gimnazjum z Morzeszczyna z przedstawieniem bajki Kopciuszek. W Wigili? Bo??go Narodzenia mieszka?c?w odwiedzi? Miko?aj ze swoj? ?wit? i rozda? prezenty, na kt?re wszyscy czekali. 2 stycznia pokazano jeszcze raz Jase?ka dla mieszka?c?w Domu. 6 stycznia 2009r w ?wi?to Trzech Kr?li, Dom nawiedzi? z wizyt? duszpastersk? ks. Stanis?aw Borzyszkowski Proboszcz Parafii Nowa Cerkiew. Zosta?y po?wi?cone wszystkie pomieszczenia mieszkalne. Kol?da w tym dniu jest ju? od lat w zwyczaju Domu, a tym samym ko?czy czas ?wi?t Bo?ego Narodzenia.