WYJAZD DO KINA

We wtorek 10 marca 2009r. grupa 41 mieszkańców i pracownicy Domu obejrzeli film ,,POPIEŁUSZKO "Wolność jest w nas. Pojechano autokarem do kina "Sokół" w Starogardzie Gd. Seans odbył się w godzinach popołudniowych. Film wywarł duże wrażenie emocjonalne, przybliżył postać księdza Jerzego Popiełuszki i jego działalność. Film warty obejrzenia.