WYJAZD DO ZOO

Tym razem obrano kierunek ZOO. 23 września 32 mieszkańców i opiekunowie łącznie z siostrą Alicją Gacioch Dyrektorem Domu, która bardzo lubi wspólne wyjazdy z podopiecznymi, wyruszyło autokarem z Bielawek w kierunku oliwskiego ZOO. Nasi podopieczni bardzo lubią zwierzęta, więc z wielką przyjemnością obejrzano wszystkie okazy zwierząt. Największym zainteresowaniem cieszyły się słonie, żyrafy, małpy, wielbłądy, ale również wielkim zachwytem obdarzono kolorowe okazy ptaków. Dzień był piękny, jeszcze ciepły i słoneczny, więc można było poświęcić więcej czasu na zwiedzanie i dokładnie obejrzeć wszystkie zwierzęta. Zwiedzanie zakończyło się wspólnym posiłkiem dla wszystkich uczestników wycieczki. Spędzono miło i z pożytkiem czas. W czasie jazdy autokarem odmawiano wspólnie modlitwy, śpiewano pieśni religijne i inne. W dobrych humorach powrócono do Domu.