XII Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Pelplinie

W Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie 21 czerwca odbył się XII Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych, pod nazwą „RAZEM WESELEJ”.
Spotkanie trwało kilka godzin, integrowało mieszkańców Domów Pomocy Społecznej i było okazją do prezentacji ich możliwości muzycznych.

Nasza grupa wykonała dwie piosenki Zenka Martyniuka „Przekorny los” i „Przez twe oczy zielone”z ciekawą inscenizacją do obu utworów.
Na pamiątkę spotkania wszyscy uczestnicy zostali obdarowani prezentami przygotowanymi przez gospodarzy Przeglądu. Prezenty wręczył Dyrektor Domu Rufin Wysocki, który również powitał zebranych na plenerowej scenie pelplińskiego DPS-u.