Zabawa Andrzejkowa

Dnia 31 pa?dziernika zosta?a zorganizowana zabawa andrzejkowa, wcze?niej z pomoc? terapeut?w, mieszkanki przygotowa?y wystr?j sali i wybrano wr??by. W wyznaczonym dniu pi?knie ubrane i w dobrych nastrojach przysz?y na zabaw?. Ta?czono, ?piewano, by?y konkursy, lano wosk i wr??ono. By?o przy tym du?o ?miechu i zabawy. Takie chwile sp?dzone przy muzyce, s? mi?ym oderwaniem od codziennych obowi?zk?w.