ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 Bielawki, 08.05.2018r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 701 ? 705 kodeksu cywilnego na budowę pn.: ?Przebudowa budynku zamieszkania zbiorowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usług terapeutyczno-rehabilitacyjno-edukacyjnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach.?

 

 

Zamawiający, Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach, działając na podstawie Regulaminu przetargu informuje, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione.

 

 

UZASADNIENIE

Dnia 30.04.2018r. o godzinie 10:00 upłynął termin składania ofert.

W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta (brak ofert).

Mając na względzie powyższe okoliczności, unieważnienie postępowania jest zasadne i konieczne.

 

                                                                                                            Z poważaniem
                                                                                                                    Dyrektor Domu       
                                                                                                              Katarzyna Piotrkowska