Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach. Dotyczy przetargu nieograniczonego na budowę pn.: ?Przebudowa I pietra budynku Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach ? Integracyjny Ośrodek Kultury w związku ze zmianą sposobu użytkowania.?

Szczegóły do pobrania w dokumencie pdf   –   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszejoferty