DZIEŃ FLAGI PAŃSTWOWEJ
zdjęcia w fotogalerii

Dzień Flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest w Polsce 2 maja, a jego główną rolą jest popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Barwy widniejące na fladze państwowej są jednym z ważniejszych elementów tożsamości narodowej.

Polskie barwy narodowe kształtowały się na przestrzeni wielu stuleci i mają jako jedne z niewielu pochodzenie heraldyczne.

Dzień flagi jest jednym z najmłodszych świąt państwowych dlatego tym bardziej powinno się go propagować i jak najwięcej o nim mówić,
przecież w każdym z nas bije biało-czerwone serce.

Właśnie w tym dniu zespół terapeutyczny przygotował zajęcia wspólnotowe o symbolach narodowych. Odśpiewano hymn narodowy, były zgadywanki, krzyżówka, zabawy przy muzyce, wykonywanie małej flagi naszego państwa. Zajęcia zakończono przemarszem wokół Domu z dużą flagą i małymi flagami naszego państwa wykonanymi przez podopiecznych.