Informacja o wyborze ofert na dostawę pieluchomajtek

Bielawki, 17.12.2019r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na ?sukcesywną dostawę pieluchomajtek na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach na rok 2020? wpłynęła jedna oferta od następującego podmiotu:

1)  FARMPOL Sp.z o.o., ul. Geodetów 11, 80-298 Gdańsk,

Zamawiający wybrał ofertę FARMPOL Sp.z o.o., ul. Geodetów 11, 80-298 Gdańsk.

                                                                                                                      Dyrektor Domu                                                                                                                       Katarzyna Piotrkowska