INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Bielawki, 24.03.2021r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na ?dostawy produktów do pielęgnacji ciała, produktów czyszczących i polerujących, produktów wyposażenia domu na rok 2021/2022r? wpłynęły dwie oferty od następujących podmiotów:

1)  FARMPOL Sp.z o.o., ul. Geodetów 11, 80-298 Gdańsk,

2) ANNA S.C., D.STACHOWSKA, A.SAMULAK, M.SAMULAK, UL. STAWISZYŃSKA 127, 62-800 KALISZ

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę: ANNA S.C., D.STACHOWSKA, A.SAMULAK, M.SAMULAK, UL. STAWISZYŃSKA 127, 62-800 KALISZ.

       Dyrektor Domu

Katarzyna Piotrkowska