Informacja o wyborze oferty na dostawę pieczywa i innych wypieków

Bielawki, 17.12.2019r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na ?dostawę pieczywa i innych wypieków dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach na rok 2020 wpłynęła jedna oferta od następującego podmiotu:

1) Piekarnia ? Ciastkarnia ?U Karola?, ul. Witosa 10B, 83-140 Gniew,

Zamawiający wybrał ofertę Piekarnia ? Ciastkarnia ?U Karola?, ul. Witosa 10B, 83-140 Gniew.

 

                                                                                                                                    Dyrektor Domu

                                                                                                                             Katarzyna Piotrkowska