INFORMACJA O WYBORZE OFERTY na dostawę pieluchomajtek

Bielawki, 31.12.2021r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na ?sukcesywną dostawę pieluchomajtek na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach na rok 2022? wpłynęła jedna oferta od następującego podmiotu:

1) FARMPOL Sp.z o.o., ul. Geodetów 11, 80-298 Gdańsk,

Zamawiający wybrał ofertę: FARMPOL Sp.z o.o., ul. Geodetów 11, 80-298 Gdańsk.

 

Dyrektor Domu

s. Katarzyna Piotrkowska