INFORMACJA O WYBORZE OFERTY na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych

Bielawki, 23.12.2020r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach na rok 2021” wpłynęła jedna oferta od następującego podmiotu:

1) „TOMAX”, B. Sakowicz, M. Tuszyński s.j., ul. Droga Owidzka 1, 83-200 Starogard Gdański.

Zamawiający wybrał ofertę „TOMAX”, B. Sakowicz, M. Tuszyński s.j., ul. Droga Owidzka 1, 83-200 Starogard Gdański.

Dyrektor Domu

s. Katarzyna Piotrkowska