INFORMACJA O WYBORZE OFERTY na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych

Bielawki, 23.12.2020r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na ?dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach na rok 2021? wpłynęła jedna oferta od następującego podmiotu:

1) ?TOMAX?, B. Sakowicz, M. Tuszyński s.j., ul. Droga Owidzka 1, 83-200 Starogard Gdański.

Zamawiający wybrał ofertę ?TOMAX?, B. Sakowicz, M. Tuszyński s.j., ul. Droga Owidzka 1, 83-200 Starogard Gdański.

Dyrektor Domu

s. Katarzyna Piotrkowska