INFORMACJA O WYBORZE OFERTY na sukcesywną dostawę pieluchomajtek

Bielawki, 23.12.2020r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na ?sukcesywną dostawę pieluchomajtek na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach na rok 2021? wpłynęła jedna oferta od następującego podmiotu:

1) FARMPOL Sp.z o.o., ul. Geodetów 11, 80-298 Gdańsk,

Zamawiający wybrał ofertę FARMPOL Sp.z o.o., ul. Geodetów 11, 80-298 Gdańsk.

Dyrektor Domu

s. Katarzyna Piotrkowska