Spotkania wigilijne

W dniu 15 grudnia br. w sali widowiskowej Integracyjnego Ośrodka Kultury spotkali się przy wigilijnym stole nauczyciele ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z Pelplina uczący naszych podopiecznych na miejscu w naszym Domu i część grupy dojeżdżającej do Pelplina. Na spotkaniu obecna była Pani dyrektor z Pelplina i s.Michaela przełożona sióstr w naszym Domu. Dzielono się opłatkiem, składano życzenia. Był również Mikołaj, który wręczył drobne upominki.