UWAGA – OGŁOSZENIE O ZMIANIE DO REGULAMINU

UWAGA!!!

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE

dotyczy

 

REGULAMINU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PISEMNEGO prowadzonego w trybie art. 701 – 70 5 kodeksu cywilnego
na zadanie pn.: „Remont budynku głównego mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach”

 

PLIK DO POBRANIA W ORYGINALE

OGŁOSZENIE_z_dnia_25.03.24r._o_ZMIANIE_do_Regulaminu_Przetargu_z_dnia_08.03.24r[1]